PharmAssistant

تحلیل وبینارهای آینده

مدرسه آنلاین تربیت مدیران صنعتی در حوزه سلامت

مشخصات

تهیه کننده وبینار

انجمن علمی قانون

هزینه ثبت نام

110هزار تومان – ثبت نام دیر هنگام: 160هزار تومان

تاریخ برگزاری

14 لغایت 18 آبان

لینک ارائه دهنده

روابط عمومی انجمن علمی قانون: @CanonSA_PR برای پذیرفته شدگان در آزمون پایانی، گواهی از طرف دانشگاه علوم پزشکی تهران صادر می گردد.

تاریخ برگزاری

14 لغایت 18 آبان

لینک ارائه دهنده

روابط عمومی انجمن علمی قانون: @CanonSA_PR برای پذیرفته شدگان در آزمون پایانی، گواهی از طرف دانشگاه علوم پزشکی تهران صادر می گردد.

تهیه کننده وبینار

انجمن علمی قانون

هزینه ثبت نام

110هزار تومان – ثبت نام دیر هنگام: 160هزار تومان

هشدارها و نکات قابل توجه

• بررسی مهارت های لازم جهت کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار در حوزه سلامت • ارائه راه حل های مناسب تبدیل ایده به کسب و کار • بررسی خصوصیات فردی و بین فردی کارآفرینان موفق • مهارت های خلاقانه و دانش عملی مدیران موفق در کسب و کار • چونگی ارتباط با مشتری • آموزش رسم بوم مدل کسب و کار • بررسی الگو های مطرح در مدل کسب و کار و طراحی آن

نکات مثبت

سر فصل ها: تئوری های رهبری در کسب و کار فاصله مارکتینگ از دانشگاه تا صنعت باید ها و نباید های رهبری در کسب و کار مهارت های فروش و شناخت ویژگی های تیپ های شخصیتی و رفتار شناسی آن ها مدیریت استراتژیک سطح اول و سطح دوم، مفهوم مدل کسب و کار و خلق آن