PharmAssistant

تحلیل وبینارهای آینده

کارگاه آموزشی متاآنالیز (مداخله ای RTC)

مشخصات

تهیه کننده وبینار

مرکز پژوهش های دانشگاه علوم پزشکی تهران

هزینه ثبت نام

تمام بخش ها: 300 هزار تومان تخفیف تا 10 آبان : 1.دانشجویان دانشگاه تهران :200 هزار تومان 2.دانشجویان سایر دانشگاه ها : 250 هزارتومان

تاریخ برگزاری

مهلت ثبت نام تا 10 آبان

لینک ارائه دهنده

ثبت نام در تلگرام : amini_m100 @ واتس آپ: 09137875384

تاریخ برگزاری

مهلت ثبت نام تا 10 آبان

لینک ارائه دهنده

ثبت نام در تلگرام : amini_m100 @ واتس آپ: 09137875384

تهیه کننده وبینار

مرکز پژوهش های دانشگاه علوم پزشکی تهران

هزینه ثبت نام

تمام بخش ها: 300 هزار تومان تخفیف تا 10 آبان : 1.دانشجویان دانشگاه تهران :200 هزار تومان 2.دانشجویان سایر دانشگاه ها : 250 هزارتومان

هشدارها و نکات قابل توجه

• متاآنالیز نوعی از مطالعات است که به منظور جمع آوری داده ها و ترکیب آنها پس از یک مرور سیستماتیک با بهره گیری از روش های آماری انجام می شود و نهایتا به یک تخمین واحد برای حل مشکل یا سوال مورد نظر منجر می شود. • گروه هدف : تمام دانشجویان رشته های علوم پزشکی علاقه مند به مطالعات متاآنالیز

نکات مثبت

1) کارگاه ها به صورت ریز و جزئی تمام موارد مورد نیاز را پوشش می دهند. 2) کارگه ها به صور فیلم ضبط شده هستند؛ این مورد باعث میشود دانشجو در هر زمانی که احسس نیاز کند مجددا آنها را تماشا کند. 3) مطالب به صورت5 کارگاه کوچکتر نیز ارائه میشوند که دانشجو می تواند هزینه هر کارگاه را به صورت جداگانه پرداخت کند. (مباحث کارگاه ها در پوستر رویداد ذکر شده اند. ) 4) گواهی معتبر از مرکز پژوهش های علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به شرکت کنندگان ارائه می شود.